Voorwaarden - conditions

Verhuur van moderne, superveilige rodeostieren en attracties in de Provincies Vlaams Brabant, Brussel,

Halle-Vilvoorde, Leuven, Antwerpen

Location de taureaux et arraignées mécanique,

châteaux gonflables et des attractions moderne, sûr, hygïenique et abordable à Bruxelles, Brabant Flamand

et les environs


MCJ-ATTRACTIONS

0495/418607

Rodeo-mcj@live.be


Neem ook eens  een kijkje op onze website :

www.mcj-attractions.be.

Hier vindt u een grote keuze aan springkastelen

en allerhande andere attracties.

Natuurlijk steeds tegen de beste prijs!!


Jettez aussi un coup d'oeil sur notre site :

www.mcj-attractions.be.

Ici vous trouvez un grand assortiment

de châteaux gonflables et d'autres attractions.

Naturellement toujours au meilleur prix!!


Algemene voorwaarden : 


 • Bij verhuur van de stier of de spin moet u er rekening mee houden dat er geen trappen mogen zijn en dat de toegang vlot toegankelijk moet zijn aangezien de motor alleen al zo'n 300kg weegt.
 • De stier niet bij de horens vastnemen aangezien deze breekbaar zijn.  Indien de horens toch afbreken, zijn de herstellingskosten voor de huurder.  (+/-100€)
 • Bij gebeurlijke ongevallen is de huurder verantwoordelijk.
 • De verhuurder van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.
 • Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.
 • Bij vaststelling van schade en/of diefstal, moet deze betaald worden door de huurder.
 • De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder. 
 • De huurder erkent in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden.

 

Conditions générales :


 • Si vous louez le taureau mécanique où l'araignée mécanique, tenez en compte qu'on ne sait pas monter des escaillers et que le passage doit être facillement accessible car le moteur pèse +/- 300 kilo.
 • Ne pas prendre le taureau par les cornes, car elles sont fragiles.  Si vous casser les cornes, les coûts de reparation sont à charge du locataire (+/-100€).
 • En cas d’accidents, le locataire est responsable.
 • Le propriétaire des appareils ne peut être tenu pour responsable des accidents de quelques natures que ce soit.
 • Le matériel loué est reçu en bon état et le locataire est responsable de tout dommage constaté après la période de location. 
 • Tous dommages et /ou de vol, doivent être payés par le locataire.
 • L'assurance de l'équipement loué est toujours à la charge du locataire.
 • Le locataire reconnaît être informé des conditions mentionnées  ci-dessus.